Regulamin Galerii lamp LUMO

Oferta

Oferta przedstawiana na stronach internetowych dotyczy tylko sprzedaży wysyłkowej i odbiorów osobistych. 

Ceny przedstawione w tym serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy cywilno-prawnej (kupna/sprzedaży), a jedynie propozycją jej zawarcia ze strony klienta.

Przedstawione Ceny są cenami zawierającymi podatek VAT (brutto).

Z uwagi na specyfikę sklepu internetowego, procesu składania i realizacji zamówień może zdarzyć się, że wyczerpany zostanie stan magazynowy zamawianego towaru. W takim przypadku zamówienia będą realizowane wg kolejności chronologicznej, a klienci bedą mieć możliwość wyboru innego towaru, oczekiwania na nową dostawę, jeśli taka zostanie potwierdzona lub rezygnacji z zamówienia wraz ze zwrotem wpłaconych kwot jeśli takie wpłaty miały miejsce. W przypadku braku jednoznacznej decyzji ze strony klienta, zamówienie jest anulowane, a ewentualna wcześniejsza wpłata należności zwracana.

Zamówienia

Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy cywilno-prawnej (kupna/sprzedaży), a jedynie propozycją jej zawarcia ze strony klienta.

Sposoby zapłaty

- przelew na konto bankowe firmy,

- płatności internetowe obsługiwane przez serwis PayU

Sposób dostarczenia przesyłki

- przesyłka kurierska

- odbiór osobisty w siedzibie firmy

Koszty transportu

Są wyświetlane podczas procesu zatwierdzania zamówienia i wyborów sposobu odbioru i płatności.

 Termin dostawy

* Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Zamówienia realizowane są w okresie od 2 dni do 7 dni roboczych (termin jest zależny od dostępności w magazynie oraz rodzaju zamawianych produktów). W przypadku formy płatności - przelew bankowy lub PayU, czas realizacji jest liczony od momentu zaksięgowania wpłaty. 

* Sytuacje wyjątkowe - wyczerpany stan magazynowy.

Realizacja zamówień odbywa się wg kolejności ich składania i należy wziąć pod uwagę fakt, że w przypadku wyczerpania stanu magazynowego towaru, zamówienie może nie zostać zrealizowane lub odpowiednio przedłuży się termin jego realizacji. Odpowiednie informacje przekazywane są w wiadomościach email bądź telefonicznie.

Odbiór towaru.

Przy kurierze należy sprawdzić zawartość przesyłki. W przypadku niezgodności z zamówieniem należy sporządzić z kurierem odpowiedni protokół. W wypadku jakichkolwiek uszkodzeń wynikłych w transporcie, które klient stwierdza po odebraniu przesyłki jest on zobowiązany skontaktować się w ciągu 2 dni od daty odebrania paczki z firmą kurierską lub sklepem internetowym w celu spisania protokołu reklamacyjnego.

* W przypadku stwierdzenia przez klienta jakiejkolwiek niezgodności związanej z zakupem w sklepie (nieprawidłowy termin dostawy, niezgodność towaru z propozycją na sklepie, problemy techniczne, ew. niezgodność dokumentu zakupu z kwotą opłaconą przez klienta) klient jest zobowiązany skontaktować się ze sklepem.

Karty gwarancyjne.

* Produkty podlegają reklamacji na podstawie dokumentów sprzedaży.

Możliwość zwrotu.

* Zgodnie z obowiązującą ustawą zakupy dokonywane poza wydzielonymi punktami handlowymi (sklepami) dają prawo klientowi do zwrotu towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyn. Sprzedający poprzez internet lub inne media nie mają prawa odmówić przyjęcia towaru i zwrotu wartości. Kupujący winien jest poprzeć chęć zwrotu pisemnym oświadczeniem przesłanym na adres sprzedającego listem poleconym, pocztą email, bądź dołączonym do paczki ze zwracanym towarem.

* Zwracany towar nie może nosić żadnych oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny, w pełni sprawny oraz fabrycznie zapakowany. W przypadku niespełnienia powyższego warunku, zwrot nie będzie przyjęty.

* Jeżeli zakupiony towar odbierany jest osobiście, ustawa o której mowa nie znajduje zastosowania, ponieważ do zawarcia umowy kupna-sprzedaży oraz sprzedaży dochodzi fizycznie w punkcie handlowym będącym oddziałem firmy.

* W celu dokonania zwrotu należy niezwłocznie po podjęciu decyzji o zwrocie towaru powiadomić o tym Sprzedającego wysyłając mail na adres galerialamplumo@gmail.com ze stosownym zawiadomieniem i oczekiwać na kontakt w celu ustalenia szczegółów zwrotu. Podstawą przyjęcia zwrotu towaru jest zwrot dowodu zakupu: paragon lub faktura VAT. Dowód zakupu wraz z nr konta bankowego, na który Kupujący chce otrzymać zwrot kwoty należy dołączyć do zwracanego towaru.

* W przypadku faktury VAT warunkiem zwrotu pieniędzy jest odesłanie towaru, a następnie podpisanie i odesłanie faktury korygującej. 

* Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. Nie jest zwracany koszt ew. transportu poniesiony przez kupującego podczas zwrotu towaru.

* Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych na koszt odbiorcy.

* Jeżeli kupującym jest podmiot gospodarczy prawo do odstąpienia od zakupu w ciągu 14 dni nie jest respektowane.

* Jeżeli przy danym towarze opis jasno wskazuje, że "Towar sprowadzany jest na indywidualne zamówienie klienta", zasada 14-dniowego zwrotu towaru nie obowiązuje. 

Opisy i ceny.

* Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń z uwagi na fakt że nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Zalecamy skontrolowanie podawanych parametrów na stronach internetowych producentów.

* Z uwagi na bardzo obszerny asortyment nie możemy w 100% wykluczyć sporadycznego wystąpienia błędów w wyświetlanych cenach i dostępnościach towaru. W przypadku złożenia zamówienia na produkt z błędnie wyświetloną ceną, obsługa informuje klienta o takiej sytuacji. Możliwa jest wtedy zmiana zamówienia na inne lub całkowita rezygnacja.

Postanowienia końcowe

* Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedającego oraz Kupującego umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem od momentu złożenia przez Kupującego zamówienia.

* Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a Kupującym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

* Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Wszelkie udostępnione dane zostaną wykorzystane jedynie w celu realizacji zamówienia tj. ustalenia szczegółów zamówienia. Podane numery telefonu zostają również udostępnione kurierowi firmy spedycyjnej realizującej przesyłkę w celu ułatwienia kontaktu z Kupującym w wypadku trudności z dostarczeniem przesyłki na wskazany przez Kupującego adres.